نرخ کرایه مصوب اتوبوس

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

نرخ کرایه مصوب خطوط مختلف اتوبوسرانی شهر یزد و حومه سال ۱۴۰۱

ردیف  نرخ کرایه استفاده از ناوگان اتوبوس دروشنهری شهر یزد در سال ۱۴۰۱شرح مسیر  کارت بلیط نقدی
1  خطوط داخل شهر  ۱۴,۰۰۰  ۲۵,۰۰۰
2  پایانه دولت آباد - شاهدیه  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
3  پایانه دولت آباد – شهرک ابوالفضل شاهدیه  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
4  پایانه دولت آباد – نصرت آباد  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
5  پایانه دولت آباد – حسین آباد  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
6  پایانه امام علی- روستای شحنه  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
7  پایانه شهدای محراب –سید میرزا  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
8  پایانه شهدای محراب –حسین آباد  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
9  پایانه شهدای محراب –محمد آباد  ۲۳,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰
10  پایانه شهدای محراب –دهنو - ملاباشی  ۳۰,۰۰۰  ۶۰,۰۰۰
11  پایانه شهدای محراب – فهرج-خویدک  ۳۰,۰۰۰  ۶۰,۰۰۰
12  یزد - مهریز -  ۷۵,۰۰۰