نرخ کرایه مصوب مینی بوس و اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1399*

رديف

محدوده

سال 1399

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

28,043,366

 

 

دو شیفت

49,075,891

 

 

سه شیفت

63,097,574

 

 

2

شهرک صنعتی مهریز، ، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

42,065,050

 

 

دو شیفت

63,097,574

 

 

سه شیفت

77,119,258

 

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

35,054,208

 

 

دو شیفت

63,097,574

 

 

سه شیفت

73,613,837

 

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

45,570,470

 

 

دو شیفت

70,108,416

 

 

سه شیفت

91,140,941

 

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) نرخ مینی بوس کولردار هیوندای 30 درصد بیشتر از نرخ جدول می باشد.

(*) نرخ اتوبوس بنز 457 حداقل 5/2 برابر نرخ جدول می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.