مناقصه

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 100001961 در نظر دارد امور مربوط به تهیه و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری، خرید شارژ از بانک مربوطه و...

249

آگهي مناقصه عمومي دیزل ژنراتور

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 100012346 مورخ 13/04/1401 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري درنظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه...

167

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 100001961 در نظر دارد امور مربوط به تهیه و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری، خرید شارژ از بانک مربوطه و...

97

آگهی مناقصه عمومی

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد انجام امور مربوط به خرید و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری و همچنین خرید شارژ از بانک مربوطه و شارژ کارت بلیط های موجود و جدید در سطح شهر...

130

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 400029942 در نظر دارد امور مربوط به کنترل خطوط اتوبوس درون شهري ، اطلاعات (راهنمای مسافر) ، بازرسي ،...

140

مناقصه

       ـ مناقصه محدود کف سازی ایستگاههای اتوبوس در اردیبهشت ماه و شروع اجرای پروژه از تاریخ 1/3/86 ـ مناقصه محدود ساخت سرپناه اتوبوس در اردیبهشت ماه در...

95

آگهی مناقصه محدود واگذاري امور بازرسی ، نگهبانی و حفاظتی فیزیکی ، خدماتی ، نظافتی و امور وانت بار بصورت حجمی

جهت دریافت اسناد گهی مناقصه محدود واگذاري امور بازرسی ، نگهبانی و حفاظتی فیزیکی ، خدماتی ، نظافتی و امور وانت بار بصورت حجمی ( کلیک کنید )

106