سایر نرخ های تاکسی

لیست محدوده­های تاکسی سرویس ویژه پایانه امام علی (ع) (سال ۱۴۰1)

ردیف  مرز محدوده و مقاصد شاخص  متوسط طول مسیر  نرخ کرایه (ریال)
1  خ آذريزدي، بلوارکوثر، بلوارجانباز، بلوار خامنه اي، بلوار فضیلت.  ۰ تا ۲ کیلومتر 128,882
2 خ ايمان، خ شهيد حسن بيگي، بلوار شهيد صدوقي، بلوارشهيد باهنر، بلوار فردوسي (تا ابتداي اميرکبير)، بلوار فلسطين، بلوار خاتمي، بلوار امیرکبیر، بلوار جوان، خ استاد آرام، بلوار پروفسور حسابي،
بلوار دانشجوتا سه راه تعاون، چهارراه مهديه، ميدان باهنر، بلوار آزادگان (ازميدان ابوالفضل تا میدان صنعت)، ایستگاه راه آهن، دانشگاه یزد (درب بلوار شهدای گمنام و شهیدان اشرف)، دانشگاه آزاد.
 ۲ تا ۴ کیلومتر 177,213
3  بلوارشهيد دهقان (خضرآباد) تاسه راه شهرک صنعتي، بلوار آزادگان (از ميدان صنعت تا اتان گاز)، بلوار رسالت، بلوار شيخ کليني، بلوار شیخ صدوق، بلوار۱۷ شهريور (ازسه راه رسالت تا سي­متري امام شهر)، بلوار پاکنژاد، بلوارشهيدبهشتي، خ فرخي، بلوارطالقاني، بلوار امام جعفر صادق، خ دهم فروردين، خ کاشاني (از سه راه چمران تا ابتداي بلوار بسيج)، بلوار دانشجو (از سه راه تعاون تا ميدان شهداي محراب)، بلوار آتشنشان، بلوار دانشگاه، خ پژوهش.  ۴ تا ۶ کیلومتر 212,653
4 بلوار امام حسين (ع)، خ سجاد، خ فرهنگ ، بلوار کارگر شمالي، خ يزد باف، بلوار۵۲ متري امامشهر از تقاطع شیخ مفید تا انتهای بلوار، بلوار سيد محمد کاظم يزدي، ازچهارراه معلم تا سه راه حکيم نظامي،
خ مطهري، بلوار دولت آباد، خ شهيد رجايي، بلوار امامزاده جعفر، خ سيد گلسرخ تا ابتدای خ فهادان، خ انقلاب (حد فاصل بین میدان بعثت تا چهارراه دولت آباد)، خ قيام، خ امام تا ابتدای خ فهادان،
خ سلمان، بلوار بسيج، بلوار موسي ابن جعفر، خ مهدي، بلوار چمران، خ صحرا، ميدان شهداي محراب تا تقاطع خ صحرا، خ مسکن و شهرسازي، میدان شهداي محراب تا میدان ابوذر، خ تيمسارفلاحي،
خ شهيدان اشرف، خ عدالت، بلوار شهيد صياد شيرازي، بلوار شيهدان انتظاري تا تقاطع  بلوار سينا، بلوار سينا، بلوار شهيد قندي، بلوار پاکنژاد ازچهارراه فرهنگيان تا سه راه حکيميان، خ کاشاني از سه راه هراتی تا میدان ابوذر، شرکت فولاد، فرودگاه، ترمينال غدير.
 ۶ تا ۸ کیلومتر  248,097
5 بلوار شهيدان انتظاري تقاطع بلوار سينا به بعد، بلوار مدرس از تقاطع  خ صحرا تا ميدان خاتمي، بلواردهه فجر، خ خرمشهر، خ حسن آباد، خ محمد تقي جعفري، خ امام  از تقاطع خ فهادان تا ميدان فضاي سبز، خ سيد گلسرخ از تقاطع  خ  فهادان تا ميدان سلطان پناه، بلوار صابريزدي، بلوار نواب صفوي، خ انقلاب (از چهارراه دولت آباد تا بلوار جمهوری)، خ مشيرالممالک، خ  بهار آزادي، بلوار جمهوري از سه راه حکيميان تا تقاطع بلوار استقلال، خ شيهد محمد علي شريف، بلوار پاسداران، بلوار دهه فجر، بلوار دشتي تا ايران خودرو قديم، دانشکده دندانپزشکی.  ۸ تا ۱۰ کیلومتر 283,539
6  بلوار استقلال، بلوار جمهوري (از تقاطع  بلوار استقلال تا ميدان دروازه قرآن، بلوار شهيد دشتي (ايران خودرو)، خلدبرین، پایانه بار.  ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر  318,981
7  انتهاي بلوار فقيه خراساني، حسين آباد ريسماني، شهرک صنعتي، ميدان ميوه وتربار، پادگان شهيد صدوقي، کارخانجات غدير، شاهدیه.  ۱۲ تا ۱۴ کیلومتر  354,423
8  محمدآباد، ملاباشي.  ۱۸ تا ۲۰ کیلومتر  460,750
9  سرچشمه، زارچ، اشکذر  ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر  549,354
 •  نرخ ها همگی به ریال می باشد.
 •  نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
 •  نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح 3۰ درصد افزایش می یابد.

لیست محدوده های تاکسی سرویس ویژه پایانه دولت آباد (سال ۱۴۰1)

ردیف  مرز محدوده و مقاصد شاخص  متوسط طول مسیر  نرخ کرایه (ریال)
1  خ شهید رجایی، خ شهید مطهری، بلوار پاکنژاد، بلوار ۱۷ شهریور تا تقاطع خ عابدی، بلوار سید محمد کاظم یزدی تا تقاطع خ کارگر شمالی، خ انقلاب تا تقاطع خ مشیر.  ۰ تا ۲ کیلومتر  125,367
2  بلوار ۱۷ شهریور از تقاطع خ عابدی تا میدان صنعت، سه راه حکیمیان تا تقاطع خ شهید محمد علی شریف، بلوار کارگر، بلوار سید محمد کاظم یزدی از تقاطع کارگر شمالی تا تقاطع بلوار امام حسین (ع)، بلوار ۵۲ متری امامشهر، بلوار شیخ صدوق، بلوار شیخ کلینی، بلوار رسالت، خ فرهنگ، خ سجاد، خ شهید عابدی، خ شهید خلیل حسن بیگی، خ ایمان، بلوار شهید صدوقی، خ آذر یزدی، بلوار طالقانی، خ فرخی، بلوار شهید منتظر قائم، خ دهم فروردین، خ کاشانی از میدان مارکار تا سه راه هراتی، بلوار شهید بهشتی، خ قیام، خ سلمان از چارراه شهدا تا تقاطع بلوار بسیج، خ سید گلسرخ، خ فهادان، خ امام از میدان شهید بهشتی تا تقاطع خ فهادان، بلوار صابر یزدی از میدان سلطان پناه تا بلوار استقلال، بلوار استقلال، خ مشیرالممالک.  ۲ تا ۴ کیلومتر
172,380
3  خ محمد علی شریف، بلوار جمهوری از تقاطع محمد علی شریف تا دروازه قرآن، بلوار امام حسین (ع)، بلوار آزادگان، بلوار شهید دهقان، ابتدای آزادشهر تا میدان سوم، خ کارتن سازی، بلوار جانباز از میدان ابوالفضل تا میدان امام علی (ع)، بلوار کوثر، راه آهن، بلوار دانشجو، بلوار رشتی، بلوار امام جعفر صادق (ع)، خ نعیم آباد، خ کاشانی از سه راه هراتی تا میدان شهدای محراب، خ مسکن، خ چمران، خ مهدی، خ امام از سه را فهادان تا خلدبرین، بلوار صابر یزدی از میدان فضای سبز تا میدان سلطان پناه، بلوار دهه فجر.  ۴ تا ۶ کیلومتر 206,856
4  بلوار آزادشهر از میدان سوم تا جاده کمربندی، بلوار جانباز از میدان امام علی (ع) تا جاده کمربندی، بلوار خامنه­ای، بلوار فضیلت، بلوار فردوسی، بلوار امیرکبیر، بلوار خامنه ای، بلوار فلسطین، بلوار جوان، بلوار امیرکبیر، خ گلستان، بلوار آتشنشان، خ منتظر فرج، خ کاشانی از میدان شهدای محراب تا میدان ابوذر، خ تیمسار فلاحی از میدان ابوذر تا میدان امام حسن مجتبی (ع)، بلوار جهاد از ابتدا تا روبه روی دانشکده پرستاری و مامایی، بلوار مدرس، خ صحرا، خ خرمشهر، بلوار محمد تقی جعفری، خ حسن آباد، فرودگاه، ترمینال غدیر.  ۶ تا ۸ کیلومتر 241,329
5  از میدان نماز به سمت جاده بافق، بلوار شهدای گمنام، بلوار دانشگاه، خ پژوهش از چهارراه پژوهش تا تقاطع بلوار گلستان، بلوار امامت، بلوار شهید صیاد شیرازی، خ عدالت، بلوار جهاد از روبه روی دانشکده پرستاری و مامایی، بلوار پاسداران.  ۸ تا ۱۰ کیلومتر 275,805
6  بلوار شهید قندی، بلوار سینا، بلوار طراوت، بلوار مهر، بلوار مناجات، بلوار شهید انتظاری، شاهدیه.  ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر  310,281
7  حسين آباد ريسماني، شهرک صنعتي، ميدان ميوه وتربار، پادگان شهيد صدوقي، کارخانجات غدير، شاهدیه.  ۱۲ تا ۱۴ کیلومتر  344,757
8  زارچ، اشکذر، پادگان شهید صدوقی.  ۱۸ تا ۲۰ کیلومتر 448,184
9  خویدک.  ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر 534,361
 •  نرخ ها همگی به ریال می باشد.
 •  نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
 •  نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح 3۰ درصد افزایش می یابد.

لیست محدوده های تاکسی سرویس ویژه پایانه مسافربری غدیر (سال ۱۴۰1)

ردیف  مرز محدوده و مقاصد شاخص  متوسط طول مسیر  نرخ کرایه (ریال)
1  بلوار شهید دهقان (بلوار خضرآباد) تا ميدان صنعت، بلوار آزاد شهر، خ کارتن سازی.  ۰ تا ۴ کیلومتر 179,329
2  ميدان صنعت  به ميدان  ابوالفضل، میدان صنعت تا وسط بلوار آزادگان به سمت فرودگاه، خ شهيد حسن بيگي، خ  ايمان، بلوار ۱۷شهريور تا سه راهی ۵۲ متری امامشهر، بلوار رسالت تا ابتدای بلوار کارگر، بلوار شيخ کليني، بلوار شيخ صدوق، پایانه بار.  ۴ تا ۶ کیلومتر 224,974
3  خ شهيد عابدي، بلوار۱۷ شهريور از سه راهی ۵۲ متري امام شهر تا چهار راه دولت آباد، بلوار ۵۲ متري امامشهر، خ فرهنگ، خ سجاد، بلوار کارگر، میدان معلم تا سه راه حکيميان، خ مطهري (از چهار راه ۲۲ بهمن تا سه راه حکیمیان)، خ يزدباف، بلوار سيد محمدکاظم يزدي، بلوار امام حسين، بلوار شهيد پاکنژاد، بلوار شهيد جوکار (خیرآباد)، خ آذريزدي، بلوار جانباز (از میدان ابوالفضل تا میدان امام علی)، بلوارشهيد صدوقي، از وسط بلوار آزادگان تا فرودگاه، پایانه مسافربری امام علی، شرکت فولاد یزد.  ۶ تا ۸ کیلومتر  262,460
4  خ شهيد محمد علي شريف، بلوار جمهوری از سه راه حکيميان تا تقاطع بلوار استقلال، خ مشیر الممالک، خ بهار آزادی، بلوار نواب صفوی، خ انقلاب، خ شهيد رجايي، خ فرخی، خ قیام، خ دهم فروردین، بلوار منتظر قائم، بلوار شهید پاکنژاد از سه راه آبنما تا خ مطهری، خ مطهري، بلوار امامزاده جعفر، بلوار طالقانی، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید باهنر، بلوار کوثر، بلوار خامنه­ای، بلوار فضیلت (شهرک رزمندگان)، بلوار جانباز، شهرک صنعتی.  ۸ تا ۱۰ کیلومتر 299,966
5  بلوار جمهوري از ابتدای بلوار استقلال تا دروازه قرآن، بلوار استقلال، بلوار صابر يزدي، خ سید گلسرخ، خ امام (از چهارراه شهدا تا میدان امام رضا (ع) (فضای سبز))، خ مهدي، خ سلمان، خ فهادان، خ چمران، بلوار بسيج، خ کاشانی از چهارراه حسن دانش تا چهار راه فاطمیه، بلوار امام جعفر صادق، بلوار دانشجو (از میدان امام حسین تا ابتدای خ نعیم آباد)،  بلوار فردوسی، بلوار پروفسور حسابی، بلوار دانشگاه از چهار راه پژوهش تا میدان عالم، بلوار رشتي، بلوار اميرکبير، خ گلستان، بلوار خاتمي، بلوار فلسطين، بلوارجوان، خ استاد آرام، بلوار شهداي گمنام، بلوار فردوسي، دانشگاه یزد (درب بلوار شهدای گمنام)، دانشگاه آزاد، پارک کوهستان، ایستگاه راه آهن.  ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر  337,451
6  بلوار بهمن، بلوار شهید دستغیب، بلوار دهه فجر، خ مسکن، خ کاشانی از چهارراه حسن دانش تا میدان ابوذر، خ نعیم آباد، بلوار دانشجو از ابتدای خ نعیم آباد تا میدان شهدای محراب، خ تیمسار فلاحی، خ شهیدان اشرف، خ منتظر فرج، بلوار دانشگاه از میدان اطلسی تا چهار راه پژوهش، خ پژوهش، بلوار مهر، بلوار طراوت، بلوار امامت، بلوار دوستان، بلوار شهید صیاد شیرازی، خ عدالت، بلوار شهید قندی از میدان اطلسی تا میدان ریاضی یزدی، دانشگاه یزد (درب بلوار شهیدان اشرف)، دانشکده دندانپزشکی، شاهدیه، روستا محمودی، پادگان شهید رشیدی.  ۱۲ تا ۱۴ کیلومتر 374,959
7  میدان شهدا تا خلدبرین، بلوار محمد تقی جعفری، خ شهدای مریم آباد، خ خرمشهر (شهرک بهاران)، بلوار مدرس، خ صحرا، بلوار جهاد، بلوار پاسداران، بلوار شهید قندی از میدان ریاضی به سمت مجتمع آفتاب، بلوار سینا، بلوار شهیدان انتظاری، خ مناجات، بيمارستان شهيد صدوقي، بيمارستان شهداي کارگر، خلدبرین.  ۱۴ تا ۱۶ کیلومتر 412,443
8  زين آباد، اکرميه، اکرم آباد، حسن آباد، بلوار شهيد دشتي تا کوچه ايران خودرو قديم (ولي عصر)، پادگان شهيد صدوقي، پادگان خاتمي، میدان میوه و تره بار، پلیس راه تفت، کارخانجات غدیر.  ۱۶ تا ۱۸ کیلومتر  ۳۰۰,۹۷۱
9  ميدان شهيد آقا بابايي، صدا و سيما، حسين آباد ريسماني، سید میرزا، قاسم نقی.  ۱۸ تا ۲۰ کیلومتر 487,432
 •  نرخ ها همگی به ریال می باشد.
 •  نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
 •  نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح 3۰ درصد افزایش می یابد.

لیست محدوده های تاکسی سرویس ویژه راه آهن (سال ۱۴۰1)

ردیف  مرز محدوده و مقاصد شاخص  متوسط طول مسیر  نرخ کرایه (ریال)
1  بلواردانشجو(حد فاصل  میدان امام حسین تا سه راه زکریای رازی)، بلوار شهيد بهشتي، بلوار بسيج، خ کاشانی حد فاصل بین چهار راه فاطمیه تا سه راه هراتی، بلوار سید محمد پاکنژاد، بلوار سید رضا پاکنژاد از میدان باهنر تا میدان معلم، بلوار شهيد صدوقي، خ اذر یزدی، بلوار طالقاني، بلوارکوثر، بلوار امام جعفر صادق، بلوار امیرکبیر، بلوار حمیدیا، خ فرخی، بلوار رشتی، خ مطهری از میدان آزادی تا چهارراه فرهنگیان، خ دهم فروردین، پایانه مسافربری امام علی (ع).  ۰ تا ۴ کیلومتر  179,426
2  خ مطهری از چهار راه فرهنگیان تا سه راه حکیمیان، خ شهيد عابدي، خ ايمان، خ حسن بیگی، بلوارآزادگان از میدان حضرت ابوالفضل تا سه راه آزادشهر، خيرآباد، عيش آباد، خ شهيد پارسائيان، خ قيام، بلوار دانشجو از سه راه زکریای رازی تا ميدان شهداي محراب، خ کاشاني از میدان شهدای محراب تا سه راه هراتی، بلوار فلسطین، بلوار جوان، بلوار فردوسی، بلوار فضیلت، بلوار جانباز، خ گلستان، خ منتظر فرج، خ نعیم آباد، خ چمران، بلوار شهید عاصی زاده، خ شهید رجایی، بلوار خامنه­ای، بلوار دانشگاه (حد فاصل بین میدان عالم تا چهارراه پژوهش، خ پژوهش (حد فاصل بین میدان فرهنگ تا چهارراه پژوهش)، خ مسکن، خ سلمان، خ مهدی، بلوار موسی ابن جعفر، خ امام از میدان شهید بهشتی تا سه راهی خ فهادان، خ سید گلسرخ، خ انقلاب از میدان بعثت تا چهار راه دولت آباد، بلوار امامزاده جعفر، بلوار پاکنژاد از میدان معلم تا سه راه حکیمیان، بلوار ۲۲ بهمن، بلوار ۱۷ شهریور از میدان معلم تا تقاطع شهید عابدی، بلوار سید محمد کاظم یزدی از ابتدا تا تقاطع بلوار کارگر، بلوار ولی عصر (۵۲ متری امامشهر) از ابتدا تا میدان انقلاب، خ شیخ مفید.  ۴ تا ۶ کیلومتر 215,311
3  بلوار شهدای گمنام، خ پژوهش از چهار راه پژوهش تا تقاطع بلوار شهیدان اشرف، بلوار دوستان، بلوار امامت، بلوار دانشگاه از میدان اطلسی تا چهار راه پژوهش، خ تیمسار فلاحی، بلوار جهاد از ابتدا تا روبه روی دانشکده پرستاری و مامایی، بلوار شهید قندی از میدان اطلسی تا میدان ریاضی یزدی، بلوار کاشانی از میدان شهدای محراب تا میدان ابوذر، بلوار مدرس، خ صحرا، خ خرمشهر، خ شهدای مریم آباد، خ حسن اباد، بلوار دهه فجر، خ امام از سه را فهادان تا میدان فضای سبز، خ شهید مدنی، بلوار صابر یزدی، بلوار نواب صفوی، خ بهار آزادی، خ انقلاب از چهار راه دولت آباد تا سه راهی خ مشیر، بلوار جمهوری از سه راه حکیمیان تا تقاطع بلوار شهید محمد علی شریف، بلوار کارگر، بلوار سید محمد کاظم یزدی از تقاطع بلوار کارگر شمالی تا تقاطع بلوار شهید محمد علی شریف، بلوار ولی عصر از میدان انقلاب تا تقاطع بلوار امام حسین (ع)، خ فرهنگ، بلوار شیخ صدوق، خ سجاد، بلوار شیخ کلینی، بلوار رسالت، بلوار ۱۷ شهریور از تقاطع شهید عابدی تا میدان صنعت، بلوار شهید دهقان، بلوار آزادگان از سه راهی آزادشهر تا انتهای بلوار، بلوار شهید واعظ (آزاد شهر)، شهرک رزمندگان، شهرک گلستان، بوستان ناجي، بيمارستان شهداي کارگر، دانشگاه یزد (از درب بلوار شهدای گمنام و درب بلوار شهیدان اشرف)، دانشگاه آزاد، دانشکده دندانپزشکی.  ۶ تا ۸ کیلومتر  251,194
4  بلوار مهر، بلوار شهیدان انتظاری، بلوار طراوت، بلوار شهید صیاد شیرازی، بلوار سینا، بلوار شهید قندی از میدان ریاضی تا انتها، بلوار جهاد از روبه روی دانشکده پرستاری و مامایی تا میدان ریاضی یزدی، میدان نماز به سمت جاده بافق، بلوار محمد تقی جعفری، بلوار حد فاصب بین میدان فضای سبز تا میدان شهدا، بلوار استقلال، خ مشیر الممالک، بلوار جمهوری از تقاطع خ محمد علی شریف تا میدان دروازه قرآن، خ شهید محمد علی شریف، بلوار امام حسین (ع)، بيمارستان شهيد صدوقي،ندامتگاه مرکزي، بلوار امام رضا (ع)، شهرک دانشگاه امامشهر.  ۸ تا ۱۰ کیلومتر 287,080
5  ميدان زندان به سمت خلدبرين، بلوار استقلال، ابتداي بلوار فقيه خراساني تا ورودي نصرت آباد، صدا و سيما، ميدان شهيدآقا بابائي، شهرک طوبي، شهرک انديشه، پايانه بار، خلدبرین، فرودگاه، پایانه مسافربری غدیر.  ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر  322,967
6  انتهاي بلوار فقيه خراساني.  ۱۲ تا ۱۴ کیلومتر  358,851
7  شاهديه، حسين آباد ريسماني، شهرک صنعتي.  ۱۴ تا ۱۶ کیلومتر  ۲۶۴,۰۳۷
8  زارچ، سرچشمه زارچ، محمدآباد، پادگان شهيد صدوقي، ميدان ميوه وتره بار، کارخانجات غدير، ملاباشی.  ۱۶ تا ۱۸ کیلومتر 466,506
 •  نرخ ها همگی به ریال می باشد.
 •  نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
 •  نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح 3۰ درصد افزایش می یابد.

لیست محدوده های تاکسی سرویس ویژه فرودگاه سال ۱۴۰1

ردیف  مرز محدوده و مقاصد شاخص  متوسط طول مسیر  نرخ کرایه (ریال)
1  بلوار آزادگان تا ميدان صنعت، بلوار ولایت.  ۰ تا ۴ کیلومتر 215,311
2  بلوار سرگرد سامعی، بلوار آزادگان از ميدان صنعت به ميدان ابوالفضل، خ شهيد حسن بيگي، ابتدای بلوار آزادشهر تا فلکه اول آزادشهر، خ ايمان، بلوار۱۷ شهريور تا ابتدای بلوار ۵۲ متری امامشهر، بلوار شهيد دهقان تا سه راهي شهرک صنعتي، بلوار رسالت تا ابتدای بلوار کارگر، بلوار شيخ کليني، بلوار شيخ صدوق.  ۴ تا ۶ کیلومتر 251,194
3  بلوار جمهوري از ابتدای بلوار استقلال تا دروازه قرآن، خ شهيد عابدي، بلوار۱۷ شهريور از سه راهی ۵۲ متري امام شهر تا چهار راه دولت آباد، بلوار ۵۲ متري امامشهر، خ فرهنگ، خ سجاد، بلوار کارگر، میدان معلم تا سه راه حکيميان، خ مطهري (از چهار راه ۲۲ بهمن تا سه راه حکیمیان)، خ يزدباف، بلوار سيد محمدکاظم يزدي، بلوار امام حسين، بلوار شهيد پاکنژاد، بلوار شهيد جوکار، بلوار شهید باهنر از میدان باهنر تا ابتدای خ آذر یزدی، خ آذريزدي، بلوار جانباز (از میدان ابوالفضل تا میدان امام علی)، بلوارشهيد صدوقي، فلکه اول آزادشهر تا انتهای آن، خ معراج (کارتن سازی)، پایانه مسافربری امام علی، پایانه مسافربری غدیر.  ۶ تا ۸ کیلومتر  ۱۹۲,۰۲۷
4  بلوار استقلال از تقاطع بلوار جمهوری تا سه راهی خ مشیر، خ شهيد محمد علي شريف، بلوار جمهوری از سه راه حکيميان تا تقاطع بلوار استقلال، خ مشیر الممالک، خ بهار آزادی، بلوار نواب صفوی، خ انقلاب، خ شهيد رجايي، بلوار شهید پاکنژاد از سه راه آبنما تا خ مطهری، خ مطهري، بلوار طالقانی، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید باهنر از ابتدای خ آذر یزدی تا میدان امام حسین، بلوار کوثر از میدان امام حسین تا ابتدای خ استاد چیتی، بلوار خامنه ای، بلوار فضیلت، بلوار جانباز، شرکت فولاد یزد، پایانه بار، شاهدیه (گردفرامرز).  ۸ تا ۱۰ کیلومتر  287,080
5  بلوار استقلال از میدان شهدای نصرآباد تا سه راهی خ مشیر، بلوار صابر يزدي، خ سید گلسرخ، بلوار امامزاده جعفر، خ فرخی، خ شهید رجایی، خ دهم فروردین، خ امام (از میدان شهید بهشتی تا ابتدای خ فهادان)، خ مهدي، خ سلمان (از میدان شهدا تا ابتدای بلوار بسیج)، بلوار بسيج، خ کاشانی از سه راه هراتی تا چهار راه فاطمیه، بلوار امام جعفر صادق، بلوار دانشجو (از میدان امام حسین تا ابتدای خ نعیم آباد)،  بلوار فردوسی، بلوار پروفسور حسابی، بلوار دانشگاه از چهار راه پژوهش تا میدان عالم، بلوار رشتي، بلوار اميرکبير، خ گلستان، بلوار خاتمي، بلوار فلسطين، بلوارجوان، خ استاد آرام، بلوار شهداي گمنام، بلوار فردوسي، دانشگاه یزد (درب بلوار شهدای گمنام)، دانشگاه آزاد، شاهدیه (ابرندآباد)، ایستگاه راه آهن.  ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر 358,851
6  خ فهادان، خ امام از ابتدای خ فهادان تا میدان شهداء، بلوار بهمن، بلوار شهید دستغیب، بلوار دهه فجر از میدان خاتمی تا میدان فضای سبز، خ چمران، خ سلمان از ابتدای بلوار بسیج تا خ چمران، خ مسکن از سه راه مسکن تا ابتدای خ صحرا، خ کاشانی از سه راه هراتی تا میدان ابوذر، خ نعیم آباد، بلوار دانشجو از ابتدای خ نعیم آباد تا میدان شهدای محراب، خ تیمسار فلاحی، خ شهیدان اشرف، خ منتظر فرج، بلوار دانشگاه از میدان اطلسی تا چهار راه پژوهش، خ پژوهش، بلوار مهر، بلوار طراوت از میدان ایثار تا ابتدای بلوار صیاد شیرازی، بلوار امامت، بلوار دوستان، بلوار شهید صیاد شیرازی، خ عدالت، بلوار شهید قندی از میدان اطلسی تا میدان ریاضی یزدی، شهرک صنعتی، دانشگاه یزد (درب بلوار شهیدان اشرف)، دانشکده دندانپزشکی.  ۱۲ تا ۱۴ کیلومتر 394,736
7  میدان شهدا تا خلدبرین، بلوار محمد تقی جعفری، خ شهدای مریم آباد، خ حسن آباد، خ خرمشهر، بلوار دهه فجر از میدان خاتمی تا میدان نماز، بلوار مدرس، خ صحرا، خ مسکن از ابتدای خ صحرا تا میدان توحید، خ سلمان از ابتدای خ چمران تا میدان توحید، بلوار جهاد، بلوار پاسداران، بلوار شهید قندی از میدان ریاضی به سمت مجتمع آفتاب، بلوار سینا، بلوار طراوت از ابتدای بلوار صیاد شیرازی به سمت بلوار سینا، بلوار شهیدان انتظاری، خ مناجات، بيمارستان شهيد صدوقي، بيمارستان شهداي کارگر.  ۱۴ تا ۱۶ کیلومتر  430,621
8  زين آباد، اکرميه، اکرم آباد، حسن آباد، بلوار شهيد دشتي تا کوچه ايران خودرو قديم (ولي عصر)، زارچ.  ۱۶ تا ۱۸ کیلومتر 466,506
9  ميدان شهيد آقا بابايي، صداوسيما، حسين آباد ريسماني، اشکذر.  ۱۸ تا ۲۰ کیلومتر  502,392
10  پادگان شهيد صدوقي، ملاباشي، دوراهي طبس، محمدآباد، رضوان شهر، سيمان آزادگان، پليس راه مهريز، پادگان خاتمي، محمدآباد، احمدآباد مشير، دانشکده پزشکي، میدان میوه و تره بار، دانشگاه پیام نور واحد تفت.  ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر  592,106
 •  نرخ ها همگی به ریال می باشد.
 •  نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
 •  نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح 3۰ درصد افزایش می یابد.