آغاز عملیات ساخت سیل بند در آرامستان خلدبرین

آغاز عملیات ساخت سیل بند در آرامستان خلدبرین


آغاز عملیات ساخت سیل بند در آرامستان خلدبرین

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از آغاز عملیات ساخت سیل بند در آرامستان خلدبرین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد – حسن مرادی از آغاز عملیات ساخت سیل بند در آرامستان خلدبرین خبر داد و گفت: با توجه به آغاز فصل پاییز و لزوم مهار آب های سطحی، این سازمان با همکاری سازمان مدیریت پسماند نسبت به ایجاد سیل بند های خاکی در اطراف آرمستان اقدام نمود.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد افزود: همچنین در این عملیات، خاکریزی برای جلوگیری از ورود افراد به صورت نامتعارف به درون فضای سازمان ایجاد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان آبگرفتگی در برخی معابر سطح سازمان موجب رنجش زائرین بود، لذا تمام تلاش خود را برای حداقل نمودن آبگرفتگی معابر و مسیرها بکار گرفتیم.