شهردار یزد بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای مالی شهرداری تاکید کرد

شهردار یزد بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای مالی شهرداری تاکید کرد


شهردار یزد بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای مالی شهرداری تاکید کرد

شهردار شهر جهانی یزد تاکید کرد: انضباط مالی، لزوم نظم فرآیندهای مالی و بازنگری مجدد فرآیند‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف مالی شهرداری بسیار اثرگذار باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - جمال الدین عزیزی در نشست معاونین و مدیران مالی مناطق پنجگانه و سازمان های تابعه شهرداری یزد اظهار کرد: مدیریت هزینه‌ها و درآمد و همچنین حرکت بر اساس بودجه تعریف شده، قطعاً بسیاری از نقاط ضعف را برطرف خواهد کرد.

شهردار یزد برنامه ریزی در این حوزه را یک امر جدی دانست و تصریح کرد: باید در کوتاهترین زمان، تعامل کاملی بین بخش معاونت مالی اقتصادی، مدیران مالی و نمایندگان ذیحسابی با سایر قسمت‌ها ایجاد شود تا با اطلاعات دقیق، صحیح و بموقع بتوان بودجه عملیاتی و روند هزینه کردها را با کمترین خطا به نتیجه مطلوب برسانیم.

وی بر لزوم اصلاح و بهبود فرآیندهای مالی و ایجاد وحدت رویه ثابت در حوزه های مالی با هدف بهبود شاخص های عملکردی و تسهیل پروسه دریافت و پرداخت تاکید کرد و خواستار شناسایی و مستندسازی فرآیندهای مالی موجود، تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود وضع موجود و طراحی فاز مطلوب در حوزه مالی شهرداری شد.

عزیزی با اشاره به اصل شفافیت مالی و رعایت قوانین و مقررات، خاطر نشان کرد: با الزامات قانونی و استفاده از بسترهای الکترونیکی در عملیات های مالی در شهرداری مرکز و مناطق و سازمان ها می توانیم ضمن کاهش پروسه پیچیده و زمانبر عملیات های مالی، به نتیجه مطلوب دست یافته و نسبت به ارائه مستندات و عملکرد اقدام نماییم.