گزارش تصویری از نصب برچسب 1889 بر روی شیشه و پشت کابین رانندگان اتوبوس شهری؛

گزارش تصویری از نصب برچسب 1889 بر روی شیشه و پشت کابین رانندگان اتوبوس شهری؛

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد طرح مجهز شدن اتوبوس های شهری به برچسب استیکر اطلاع رسانی شماره تلفن پاسخگوی ۱۸۸۹ و نیز سامانه پیامکی و پرتال سازمان از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز شد؛ این استیکر ها با هدف جلب رضایت و اطلاع  شهروندان بر روی شیشه جنبی و پشت کابین رانندگان اتوبوس های شهری و نیز داخل پایانه های شهری نصب می گردد. گفتنی است طراحی و نصب این برچسب استیکر برای اولین بار در سازمان حمل و نقل شهرداری یزد اجرا گردیده است.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد