نشست خبری محمدرضا شفیعی، ریاست سازمان و مدیر روابط عمومی با سمیه گلابگیریان، مدیر مسئول روزنامه همشهری یزد؛

نشست خبری محمدرضا شفیعی، ریاست سازمان و مدیر روابط عمومی با سمیه گلابگیریان، مدیر مسئول روزنامه همشهری یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان، محمد رضا شفیعی، ریاست سازمان در حاشیه خبر گزاری روزنامه همشهری مبنی بر انتشار خبر مربوط به راه اندازی مسیر جدید 32 ناوگان اتوبوسرانی مسیر میدان شهید بهشتی به خیابان سلمان طی مصاحبه ای با سمیه گلابگیریان مدیر مسئول روزنامه همشهری توضیحات تکمیلی در این مورد را ارائه نمود و نیز در مورد اقدامات جدید انجام شده در حوزه حمل و نقل شهری بحث و گفتگو نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد