مزایده غرفه تجاری و دفتر مسافربری پایانه دروازه قرآن

جهت دریافت فایل مزایده اینجا را کلیک نمایدد.