در حال حاضر حدود ۹۹ درصد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر یزد، کولردار هستند

در حال حاضر حدود ۹۹ درصد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر یزد، کولردار هستند


در حال حاضر حدود ۹۹ درصد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر یزد، کولردار هستند

در حال حاضر حدود ۹۹ درصد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر یزد، کولردار هستند

داوود زارع؛ معاون فنی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره اقدامات این سازمان در راستای بهسازی و نوسازی اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌های این سازمان برای ایجاد خطوط BRT توضیحاتی ارائه می‌دهد.