جلسه ساماندهی حوزه بار در پایانه های مسافربری برگزار شد

جلسه ساماندهی حوزه بار در پایانه های مسافربری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، روز سه شنبه 3 بهمن، امید شنعه با حضور در پایانه مسافربری غدیر با  محمد رضا شفیعی ریاست دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار که معاونین و مدیر پایانه غدیر حضور داشتند نماینده اتحادیه پایانه های مسافربری کشور از طراحی اپلیکیشن حوزه بار خبر داد و افزود؛ این اپلیکیشن در خصوص حوزه بار کشور و نحوه جابجایی با ناوگان اتوبوس های برون شهری در پایانه های سراسر کشور با امکانات رهگیری بار، زمان ارسال و دریافت و محل تحویل و سایر خدمات طراحی و در دسترس می باشد.

امید شنعه گفت؛ استفاده از این اپلیکیشن در حوزه بار در برخی شهرهای کشور بصورت محدود در حال اجرا می باشد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد