تقدیر از ریاست سازمان جهت حسن همدلی از سوی انجمن همیاران خدیجه کبری (س)

تقدیر از ریاست سازمان جهت حسن همدلی از سوی انجمن همیاران خدیجه کبری (س)

به گزارش روابط عمومی سازمان، روز شنبه 19 اسفند 96 مراسم جشنی از سوی انجمن همیاران حضرت خدیجه کبری (س) در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل برگزار گردید و طی  این مراسم  از محمد رضا شفیعی ریاست سازمان به جهت حسن همدلی و همراهی  و همکاری با این انجمن تقدیر و تشکر به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد