تعویض تابلو مسیرها، آرم های آسیب دیده بر روی بدنه اتوبوسهای شهری و نیز نصب برچسب ویژه مسافرین جهت استفاده فقط از کارت بلیط در داخل اتوبوسهای شهری؛

تعویض تابلو مسیرها، آرم های آسیب دیده بر روی بدنه اتوبوسهای شهری و نیز نصب برچسب ویژه مسافرین جهت استفاده فقط از کارت بلیط در داخل اتوبوسهای شهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ‌و نقل با پیگیری واحد روابط عمومی و همکاری واحدهای  کنترل و نظارت، حرکت شهری و نیز واحد فنی در روز یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ تمامی آرم ها و علائم مخدوش و آسیب دیده بر روی بدنه اتوبوس ها تعویض و با لوگو جدید جایگزین گردید؛ همچنین تمامی تابلوهای مسیر اتوبوس های شهری و نیز بین شهری (شامل تفت و مهریز) جمع آوری و به شکل یکسان شامل شماره مسیر، نام اصلی مسیر و جزئیات هر مسیر تعویض و نصب گردید.
لازم به ذکر است که با توجه لزوم استفاده شهروندان گرامی در خصوص استفاده از کارت بلیط نیز برچسب هایی در ورودی اتوبوس ها جهت توصیه به مسافرین جهت استفاده از کارت بلیط به جای وجه نقد تحت عنوان "فقط کارت بلیط" نیز نصب گردیده است.
 
روابط عمومی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد