بازدید رئیس و دیگر اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از اتوبوسهای اسکانیا تازه خریداری شده

بازدید رئیس و دیگر اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از اتوبوسهای اسکانیا تازه خریداری شده


بازدید رئیس و دیگر اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از اتوبوسهای اسکانیا تازه خریداری شده

بازدید رئیس و دیگر اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از اتوبوسهای اسکانیا تازه خریداری شده
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، رئیس و اعضاي كميسيون عمران شوراي شهر به اتفاق شهردار شهر جهانی یزد ضمن حضور در این سازمان، از ١٢ دستگاه اتوبوس جدید اسکانیا خریداری شده بازدید نمودند.
 
 رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر در این بازدید ضمن تشکر از همراهی و مساعدت ریاست و اعضای شورای اسلامی و شهردار یزد در خصوص نوسازی ناوگان، جهت ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون روند بازسازی اتوبوسهای بخش خصوصی از کارگاه بهسازی و نصب #سیستم_سرمایشی اتوبوسها دیدن نمودند.
محمدرضا شفیعی در حاشیه این بازدید، توضیحاتی از روند اورهال شدن اتوبوسهای بخش خصوصی ارائه و ابراز امیدواری نمود: تا نیمه شهریور ماه سال جاری تمامی ۵۶ دستگاه اتوبوس تحت بهسازی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شوند.