بازدیدتکمیلی ریاست سازمان به همراه مشاور و معاون فنی از روند ساخت سرپناه ایستگاه های اتوبوس

بازدیدتکمیلی ریاست سازمان به همراه مشاور و معاون فنی از روند ساخت سرپناه ایستگاه های اتوبوس

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 96/12/13 شفیعی ریاست سازمان به همراه کریمی مشاور فنی و نیز داوود زارع بیدکی معاون فنی سازمان از کارگاه ساخت سرپناه های مکانیزه ایستگاه های اتوبوس شهری دیدن نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد