شهردار یزد عدم ساماندهی فاضلاب بافت تاریخی را یک خطر بالقوه عنوان کرد

شهردار یزد عدم ساماندهی فاضلاب بافت تاریخی را یک خطر بالقوه عنوان کرد


شهردار یزد عدم ساماندهی فاضلاب بافت تاریخی را یک خطر بالقوه عنوان کرد

شهردار شهر میراث جهانی یزد در کارگروه خدمات و تاسیسات شهری ستاد راهبردی میراث جهانی شهر تاریخی یزد اظهار کرد: در حال حاضر بحث فاضلاب بافت تاریخی یک خطر بالقوه است نه یک مشکل بالقوه، خطر بالقوه ای که در این بافت تاریخی ارزشمند وجود دارد و همه به آن اذعان دارند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جمال الدین عزیزی با بیان اینکه بخشی از مباحث مربوط به حوزه برق و گاز به زیبایی و سیما و منظر شهری و بخشی به مخاطرات آن بر می گردد، گفت: بحث فاضلاب از جهات مختلف دارای مخاطرات و تهدیدات بزرگی برای بافت تاریخی یزد می باشد.

شهردار یزد تصریح کرد: در طراحی سیستم فاضلاب بافت تاریخی نباید به دید طراحی معمول یک سیستم فاضلاب برای بافت شهری نگاه کنیم بلکه در این طراحی باید مسائل میراثی، الزامات ثبت جهانی و امکان پذیری آن نیز باید در نظر گرفته شود و راه حل هایی برای محدودیت های اجرای این طرح در بافت تاریخی یزد ارائه شود.

وی افزود: فاضلاب هایی که گاهاً به قنات ها سرازیر شده و یا حتی بعضاً خروجی آنها نامشخص است و برایند همه این موارد، حساسیت و اهمیت طراحی و کار اجرایی در بافت تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی را مشخص می کند.

عزیزی تاکید کرد: مشاور باید تمام تکنولوژی های نوین موجود در این زمینه را به صورت همه جانبه و نیز آینده نگرانه بررسی کند و راه حل های کاربردی و نهایی خود را با در نظر گرفتن تمام الزامات عنوان شده در سند ثبت میراث جهانی یزد به کارگروه خدمات و تاسیسات شهری ستاد راهبردی شهر میراث جهانی یزد ارائه دهد.

شایان ذکر است شهردار یزد به عنوان رئیس کارگروه خدمات و تاسیسات شهری ستاد راهبردی شهر میراث جهانی یزد مسئول  پیگیری و ارائه گزارش در این زمینه به ستاد راهبردی و راهبری ثبت جهانی می باشد.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.