گزارش تصویری از نصب بنر خیرمقدم به مسافران شهر میراث جهانی سر ورودی پایانه مسافربری غدیر یزد