گزارش تصویری از اقدامات صورت گرفته در پایانه غدیر جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا