کلیه رانندگان تاکسی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.

 
 رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد عنوان کرد:
 کلیه رانندگان ناوگان تاکسی درونشهری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند؛
مهدی فعالی اعلام کرد: در جلسه ای که امروز با حضور اعضای اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور برگزار گردید مقرر شد کلیه رانندگان ناوگان تاکسی  که تاکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته بودند، تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت. فعالی با اشاره به تایید نهایی طرح فوق بیان کرد:  جزئیات این طرح و نحوه و زمان ثبت نام و پوشش متعاقباً اعلام خواهد گردید.