برگزاری کلاس آموزشی عارضه یابی بیمه نامه های شخص ثالث

 به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه ای در خصوص آشنایی با نحوه استفاده و پرداخت خسارت و عارضه یابی بیمه شخص ثالث خودرو در دو مرحله جهت آگاهی و افزایش بهره وری پرسنل برگزار شد.
لازم به ذکر است این دوره آموزشی در دو مرحله ویژه پرسنل سازمان و پایانه مسافربری غدیر برگزار گردید.