برگزاری دوره دوم سلسله جلسات آموزشی و کلاس های جامع ویژه پرسنل سازمان

در راستای افزایش شور و نشاط و شادمانی پرسنل سازمان و نیز آموزش مهارت‌های کنترل پرخاشگری؛

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از ادامه روند برگزاری سلسله جلسات آموزشی و کلاس های جامع ویژه پرسنل سازمان خبر داد.

 
مهدی فعالی عنوان کرد: در راستای افزایش دانش و مهارت های لازم ویژه پرسنل همچنین رانندگان حمل و نقل این دوره‌ها در قالب عناوین ۱۰ گانه شامل مهارت‌های حوادث غیرمترقبه و کمک‌های اولیه، رانندگی تدافعی، قوانین راهنمایی و رانندگی، شاد‌ زیستن، کنترل پرخاشگری و اخلاق حرفه‌ای، آشنایی با شیوه‌نامه‌های انضباطی، بیمه ‌و‌ قوانین کار برگزار می‌شود و قرار است این دوره های برای کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی نیز برگزار گردد.