برگزاری جلسات تخصصی با معاونین و پرسنل زیر مجموعه جهت بررسی و رفع مشکلات موجود

به گزارش روابط عمومی سازمان، سرپرست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد در اولین روزهای کاری خود در این مجموعه جلسات مجزایی را با هر کدام از معاونت های چهارگانه سازمان و پرسنل زیرمجموعه برگزار نمود و ضمن بررسی مسائل و مشکلات هر حوزه به بررسی راه حل های موجود پرداخت.
 
لازم به ذکر است که مقرر گردیده این جلسات بصورت فصلی با معاونین و پرسنل زیرمجموعه برگزار گردد.