انتصاب مدیر جدید ترمینال مسافربری غدیر

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد طی حکمی از طرف مهدی فعالی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، آقای مهدی زارع بعنوان مدیر داخلی پایانه مسافربری غدیر منصوب و از زحمات سید ضیاء حسینی زاده در طی دوران سمت خود تقدیر و تشکر گردید.