آغاز پروژه رنگ آمیزی سایبان های ایستگاه های اتوبوس سطح شهر

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از آغاز پروژه رنگ آمیزی سایبان های سطح شهر خبر داد. مهدی فعالی عنوان کرد: با توجه به تنوع موجود در سایبان های ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و نیز لزوم تعمیر و رنگ آمیزی تعدادی از این سایبانها، پروژه رنگ آمیزی سرپناه های ایستگاه های اتوبوس سطح شهر کلید خورد و انشالله در آینده ای نه چندان دور شاهد رنگ آمیزی ایستگاه های متحد الشکل با رنگ شهر جهانی یزد خواهیم بود.