ورود 12 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان به مناسبت عید سعید غدیر

ورود 12 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان به مناسبت عید سعید غدیر


ورود 12 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان به مناسبت عید سعید غدیر

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ضمن تبریک فرارسیدن عید امامت و ولایت اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن عید غدیر، 12 دستگاه اتوبوس اسکانیا خریداری شده با تائیدیه استانداردهای جهانی از سوی شهرداری یزد وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شده را جهت آمد و شد شهروندان شهر میراث جهانی یزد به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
در خرید اخیر این اتوبوسهای جدید ارئه خدمات به معلولین و افراد ناتوان مدنظر قرار گرفته و به دلیل برخورداری از سیستم تنظیم ارتفاع استفاده از این اتوبوسها جهت معلولین و افراد ناتوان، سالمندان و نیز کودکان راحت و بدون محدودیت خواهد بود