مزایده عمومی غرفه های پایانه مسافربری غدیر و میدان جانباز(اطلسی)

مزایده عمومی غرفه های پایانه مسافربری غدیر و میدان جانباز(اطلسی)


مزایده عمومی غرفه های پایانه مسافربری غدیر و میدان جانباز(اطلسی)

مزایده عمومی غرفه های پایانه مسافربری غدیر و میدان جانباز(اطلسی)

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از غرفه های تجاری پایانه مسافربری غدیر و پایانه میدان جانباز را به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 11/10/1399 در دو پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی و پاکت ب : شامل پیشنهاد قیمت به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند .

الف ) مشخصات

ردیف

شرح

متراژ (مترمربع)

قیمت کارشناسی / اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ریال)

1

غرفه شماره 1 گیم نت

 

36

25.500.000

15.300.000

2

غرفه شماره 10 فروش قهوه

 

15

11.000.000

6.600.000

3

غرفه شماره 11 صنایع دستی

 

15

22.000.000

13.200.000

4

پارتیشن آرایشگاه

 

12

9.500.000

5.700.000

5

کافی شاپ

 

156

70.500.000

42.300.000

6

رستوران

 

316

44.000.000

26.400.000

7

فست فود (پایانه میدان جانباز)

 

15

18.000.000

10.800.000

 

 

·         فست فود پایانه میدان جانباز با وضعیت موجود واگذار میگردد .

ب ) شرایط مزایده

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ ضمانت را طبق جدول فوق ، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا مبلغ ضمانت را نقدا به حساب سپرده 2001135875 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند .

2-     سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .

3-     مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت.

4-     سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-     به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-      بهای خدمات ارائه شده در قالب حق شارژ (آب و گاز و برق ) در طول مدت قرارداد به عهده برنده مزایده است .

7-     برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی در جهت وصول کل وجوه قرارداد را دریافت خواهد نمود .

8-     شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

9-     هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد .

10- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 200.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان ( pos فروشگاهی ) اقدام نمایند .

11- دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 8:00 روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد.

12- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایید .