دعوت ریاست سازمان از آقای سید علیرضا حیدری

دعوت ریاست سازمان از آقای سید علیرضا حیدری

 

در راستای تصمیم گیری، برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) از سوی پرسنل این سازمان و شرکت تعاونی های مسافربری برون شهری پایانه غدیر و همچنین شرکت تعاونی های بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی ،اتوبوسرانان ،آژانس ها وتاکسیرانان در محل ساختمان اداری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ،حسین صالحیان ریاست این سازمان شخصا در بیت آیت الله آسید علیرضا حیدری حضور یافته و از این عالم و روحانی جلیل القدر جهت حضور و شرکت در این مراسم دعوت بعمل آورد ،که خوشبختانه این دعوت از سوی این بزرگوار پذیرفته شد و ایشان جهت به فیض رساند شرکت کنندگان ومستمعین، حضورخواهند یافت.

حسین صالحیان ریاست سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری یزدبیان کرد، مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) از چهارشنبه ۲۹آبان ماه مصادف با ۱۶صفر لغایت شنبه شب ۲۹آبان ۱۹صفر مصادف با شب اربعین حسینی بعداز نماز مغرب وعشاء آغاز و تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه خواهد داشت.

وی گفت این مراسم باحضور،سخنرانان ، واعظین استان برگزارخواهدشد.