حسین صالحیان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد شد

حسین صالحیان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد شد

 

حسین صالحیان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد شد

با صدور ابلاغی از سوی شهرداریزد، حسین صالحیان به سمت سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور ابلاغی از سوی محمد رضا عظیمی زاده، حسین صالحیان به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد منصوب شد.
حسین صالحیان با مدرک کارشناسی ارشد کشاورزی، دارای 23 سال سابقه خدمت در شهرداری یزد می باشد که تاکنون در سمت های معاون اجرائی سازمان پارکها و فضای سبز، رئیس اداره زیبا سازی و مجتمع تولیدی، رئیس ستاد شهر سالم، مدیر عاملی سازمان های پسماند و تاکسیرانی و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری فعالیت داشته است.
عظیمی زاده همچنین در این حکم طی رونوشتی از زحمات جعفر امین مقدم در طول دوره تصدی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد تقدیر و تشکر نموده است.