تشکیل جلسه کارگروه ماده 18 جهت تعیین نرخ سرویس مدارس

تشکیل جلسه کارگروه ماده 18 جهت تعیین نرخ سرویس مدارس


تشکیل جلسه کارگروه ماده 18 جهت تعیین نرخ سرویس مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کارگروه ماده ۱۸ با حضور معاون فرماندار، رئیس سازمان، معاونین فنی و اجرائی سازمان، مسئولانی از آموزش و پرورش و نمایندگان موسسات مینی بوسرانی و تاکسی سرویس های مدارس در روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۹۹ در محل سالن جلسات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید.