برگزاری جلسات فشرده و متعدد در خصوص روند نوسازی ناوگان

برگزاری جلسات فشرده و متعدد در خصوص روند نوسازی ناوگان

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح امروز شنبه هفتم دیماه ۹۸ جلسه ای در صحن شورای اسلامی شهر یزد با موضوع بررسی روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد برگزار گردید؛ در این جلسه جمال الدین #عزیزی شهردار یزد، معاون مالی اقتصادی شهرداری، رئیس سازمان حمل و نقل و نیز مدیر شرکت کرمان خودرو (ریگان خودرو) و مدیر فروش شرکت در خصوص عرضه محصولات خود جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری حضور داشتند؛ 
همچنین جلسات متعددی در دفتر حمید رضا قمی عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند و نیز مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و در پایان جلسه ای در دفتر محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید که در این جلسه داوود زارع معاون فنی سازمان شرایط خاص سازمان حمل و نقل و نیز شهر یزد در خصوص ویژگی اتوبوسهای مورد نیاز را اعلام نمود و یادآور شد تمامی اتوبوسها باید از استاندارد یورو ۵ بهره مند باشد.