انجام تست پایش سلامت کارکنان سازمان حمل و نقل توسط مرکز پایش سلامت شهرداری یزد

انجام تست پایش سلامت کارکنان سازمان حمل و نقل توسط مرکز پایش سلامت شهرداری یزد


انجام تست پایش سلامت کارکنان سازمان حمل و نقل توسط مرکز پایش سلامت شهرداری یزد

معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری یزد در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا همچنین تشخیص و چکاپ کامل پرسنل زیرمجموعه خود اقدام به شروع طرح پایش سلامت کارکنان سازمان حمل و نقل نمود؛
در این طرح مواردی شامل قند خون، سطح اکسیژن خون، ضربان قلب، فشارخون، BMI پرسنل و نیز یکسری معاینات کلی پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این طرح پرسنلی که مشکوک به بیماری کرونا و نیز سایر بیماریهای زمینه ای هستند شناسائی و به مرکز جامع درمانی معرفی می گردند.
گفتنی است در مرحله اول این طرح ۸۳ نفر از پرسنل سازمان تحت معاینه قرار گرفتند که ازین تعداد ۳نفر مشکوک به دیابت بوده و نیز موارد مشکوک به کرونا صفر نفر اعلام شد.