« بازگشت

واگذاری تعدادی از اتوبوس های سازمان

واگذاری تعدادی از اتوبوس های سازمان
 
برابر مصوبه مورخ ۲۷/۲/۸۶ هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی یزد وحومه تعدادی اتوبوس از طریق واگذاری به بخش خصوصی با اولویت پرسنل سازمان انجام می پذیرد لذا همکارانی که تمایل دارند با تعدیل از سازمان به بخش خصوصی بپیوندند تا تاریخ ۱۵/۴/۸۶ به امور اداری سازمان مراجعه و درخواست کتبی خود را ارائه نمایند . 

 • معاونت اداری و مالي
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه
 • معاونت خدمات شهری
 • معاونت حمل و نقل و ترافیک
 • معاونت شهرسازی و معماری
 • معاونت فنی و عمرانی
 • شهرداری منطقه یک
 • شهرداری منطقه دو
 • شهرداری منطقه سه
 • ناحیه تاریخی
 • ناحیه یک منطقه سه
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • سازمان آرمستانها
 • سازمان فاوا
 • سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • سازمان پسماند
 • سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 • سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
 • سازمان میوه و تره بار

 • مزایدات، مناقصات
 • شورای اسلامی شهر یـزد
 • امور مشارکتها و سرمایه گذاری
 • ستاد مبشر غدیر