گله مندی رانندگان تاڪسی از بی ضابطه بودن تاڪسی اینترنتی ها

گله مندی رانندگان تاڪسی از بی ضابطه بودن تاڪسی اینترنتی ها

روزنامه همشهری چهارشنبه ۲اسفند۹۶،ویژه یزد؛ گله مندی رانندگان تاڪسی از حضور بی ضابطه و نرخ شکنی تاڪسی اینترنتی ها در شهر یزد روابط عمومی سازمان به نقل از همشهری می گوید؛ محمد رضا شفیعی ریاست سازمان از ارسال نامه به دادستانی برای توقف فعالیت تاکسیهای اینترنتی در شهر خبر داد و افزود؛ فعالیت این شرکت ها در شیراز، قم، کرمانشاه، قزوین و اراک به دستور دادستانی ها تعطیل شده، اما دادستانی یزد هنوز جوابی در این باره نداده است.

روابط عمومی سازمان به نقل از همشهری می گوید؛ محمد رضا شفیعی ریاست سازمان از ارسال نامه به دادستانی برای توقف فعالیت تاکسیهای اینترنتی در شهر خبر داد و افزود؛ فعالیت این شرکت ها در شیراز، قم، کرمانشاه، قزوین و اراک به دستور دادستانی ها تعطیل شده، اما دادستانی یزد هنوز جوابی در این باره نداده است. شفیعی با اشاره به این قانون که نظارت و صدور پروانه فعالیت جابجایی بار و مسافر به عهده شهرداری می باشد و نیز با اذعان به اشباع بودن ظرفیت تاکسی در شهر یزد عقیده دارد اگر قرار باشد خدمات تاکسی به صورت اینترنتی صورت گیرد باید تاکسی های موجود در شهر به کار گرفته شود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد