گزارش تصویری از مراسم عزاداری اربعین حسینی و حضور علما و روحانیون جلیل القدر در خیمه برپا شده در سازمان حمل ونقل بار و مسافرشهرداری یزد

گزارش تصویری از مراسم عزاداری اربعین حسینی و حضور علما و روحانیون جلیل القدر در خیمه برپا شده در سازمان حمل ونقل بار و مسافرشهرداری یزد