کارگروه آموزش شهروندی ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی؛

کارگروه آموزش شهروندی ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، کارگروه آموزش شهروندی ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی روز سه شنبه سیزدهم آبان با هدف ارتقاء ارتباطات، نگرش و افکار و رفتار رانندگان ویژه سرویس مدارس برگزار شد.

مجید فلاحتی معاون اجرایی سازمان برنامه ریزی جهت آموزش شهری و شهروندی به منظور حرکت از وضع موجود رانندگان به سمت وضعیت مطلوب را مستلزم تدوین برنامه های تدریجی و انگیزشی، اجرایی و ارزیابی مطلوب عنوان کرد و افزود: حضور رانندگان سرویس مدارس در کارگاه های اخلاق حرفه ای نشان از علاقه رانندگان به موضوع آموزش و تقویت حس مشارکت پذیری آنان است.

مجید فلاحتی ضمن تاکید بر تقویت آموزش رانندگان افزود: رفتن به طرف کمال مستلزم حرکت است و هرگاه حرکت باشد به مفهوم تغییر کردن خواهیم رسید.

در ادامه پارسائیان مسئول آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و همچنین کارشناسان روابط عمومی، آموزش و سرویس مدارس سازمان حمل و نقل به مباحث نیاز سنجی رانندگان ناوگان حمل و نقل در خصوص برگزاری جلسات آموزشی مؤثر و اثربخش در سال جاری و نیز تصمیم گیری در خصوص طراحی برنامه جامع آموزش رانندگان در سال آتی پرداختند.

همچنین در خصوص رفع مسائل و مشکلات این طرح و برنامه ریزی انجام شده مقرر شد جلسات هفتگی این کارگروه جهت توسعه آموزش در حوزه حمل و نقل عمومی برگزار شود.

شایان ذکر است اولین مرحله کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان سرویس مدارس از مهرماه سال جاری بصورت هفتگی و با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری یزد توسط اساتید روانشناسی دانشگاه در حال برگزاری می باشد.

 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد