پیگیری جهت تعمیر و به روز رسانی تابلو روان پایانه غدیر به همت مدیر داخلی پایانه غدیر آقای حسین زاده؛

پیگیری جهت تعمیر و به روز رسانی تابلو روان پایانه غدیر به همت مدیر داخلی پایانه غدیر آقای حسین زاده؛

پیگیری جهت تعمیر و به روز رسانی تابلو روان سر در ورودی سالن انتظار پایانه غدیر؛
ضمن خسته نباشید به آقای حسین زاده مدیر پایانه مسافربری غدیر و همکاران ایشان در مجموعه با پیگیری های مدیر داخلی پایانه غدیر جهت اطلاع رسانی بهتر به مسافرین و شهروندان گرامی تابلو روان (ال ای دی) جهت انعکاس مناسبت های ملی-مذهبی نصب شد؛ این نمایشگر روان بعنوان رسانه ی بصری که در ورود مسافرین به پایانه در دید آنها قرار می گیرد، انعکاس دهنده اطلاعیه های فوری سازمان خواهدبود؛ همچنین بعنوان نمایشگر ایام هفته، زمان و تاریخ وساعت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد