پنجمین مرحله از مجموعه دوره های آموزشی اخلاق حرفه‌ای ویژه رانندگان سرویس مدارس؛

پنجمین مرحله از مجموعه دوره های آموزشی اخلاق حرفه‌ای ویژه رانندگان سرویس مدارس؛

پنجمین مرحله از مجموعه دوره های آموزشی اخلاق حرفه‌ای ویژه رانندگان سرویس مدارس برگزار گردید. این سلسله جلسات آموزشی که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یزد و نیز مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد در حال اجراء می باشد، هر هفته دوشنبه ها از ساعت 9  الی 10 صبح با تدریس اساتید روانشناسی در مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد برگزار می گردد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد