ورود 12 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان به مناسبت عید سعید غدیر

ورود 12 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان به مناسبت عید سعید غدیر

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ضمن تبریک فرارسیدن عید امامت و ولایت اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن عید غدیر، 12 دستگاه اتوبوس اسکانیا خریداری شده با تائیدیه استانداردهای جهانی از سوی شهرداری یزد وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شده را جهت آمد و شد شهروندان شهر میراث جهانی یزد به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
در خرید اخیر این اتوبوسهای جدید ارئه خدمات به معلولین و افراد ناتوان مدنظر قرار گرفته و به دلیل برخورداری از سیستم تنظیم ارتفاع استفاده از این اتوبوسها جهت معلولین و افراد ناتوان، سالمندان و نیز کودکان راحت و بدون محدودیت خواهد بود