همشهری یزد: یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷ ؛ گفتگو با معاون امور زیربنایی شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد

همشهری یزد: یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷ ؛ گفتگو با معاون امور زیربنایی شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد

همشهری یزد
یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷
 معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد: در طرح جدید ساماندهی، ایستگاه های اتوبوس در هر منطقه شهر یکسان سازی می شوند. 
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد: کیفیت پایین اتوبوس ها، مناسب نبودن ایستگاه ها و طولانی شدن زمان انتظار در ایستگاه ها باعث شده تا همه ظرفیت های این ناوگان مورد بهره برداری قرار نگیرد.
 

ساماندهی ایستگاههای اتوبوس شهر با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد

سارا گلابگیریان- یزد- خبرنگار همشهری، انتظار طولانی مدت در سرما و گرما برای بهره گیری از خدمات اتوبوسها در ناوگان حمل ونقل عمومیشهر یزد، از اهمیت بسزایی برخوردار است اما وضعیت ایستگاههای استان مطلوب نیست.

در برخی از نقاط شهر، ایستگاههای مدرن شیشهای البته ناهمگون با اقلیم شهر یزد نصب شده، برخی از ایستگاهها سنگی، برخی فلزی و برخی هنوز بتنی هستند و حتی در برخی نقاط به ویژه در حاشیه شهر یزد، ایستگاه تنها به نصب تابلو محدود شده است و جایی برای انتظار مسافران برای اتوبوس وجود ندارد.

رنگارنگ بودن ایستگاههای اتوبوس شهر یزد از یکسو و کمبود ایستگاه در بافت جدید شهر از سوی دیگر، رسیدگی به وضعیت ایستگاهها را ضروری ساخته است.

نارضایتی شهروندان از تعداد و نمای ایستگاهها

یکی از شهروندان یزدی به بی نظمیشهر یزد به عنوان یک شهر جهانی در حوزه حمل ونقل عمومیاز جمله ایستگاههای اتوبوسرانی اشاره میکند و میافزاید: ایستگاههای شهر یزد به صورت درهم با اشکال مختلف در هر نقطهای اجرا شده و روایت گرتاریخ نصب هستند.

«اسد موسوی» ادامه میدهد: ایستگاه اتوبوس در برخی از نقاط شهر هنوز سیمانی هستند، برخی از ایستگاهها از جنس  سنگ و برخی نیز فلزی هستند در حالی که این دو نوع ایستگاهها با شرایط اقلیمیاستان کویری یزد همخوانی ندارند.

وی میافزاید: تنوع نازیبا در نصب ایستگاههای اتوبوس در همه نقاط شهر ملموس است اگرچه در سالهای اخیر انسجامیدر نصب ایستگاهها ایجاد شده و بخشی از آنها زیبایی ظاهری دارند اما این میزان رسیدگی کافی نیست.

این شهروند میگوید: میتوان برای هر بخش از شهر یزد، طراحی مجزایی برای نصب ایستگاههای اتوبوس شیک و مدرن انجام داد تا هم فضای تبلیغاتی شهر بر اثر نصب این ایستگاهها ساماندهی شود و هم مسافران رغبت کنند برای انتظار در ایستگاه بمانند نه اینکه از ترس سرما و گرما، حمل ونقل عمومیرا بوسیده و کنار بگذارند.

بافت جدید شهر محروم از ایستگاههای اتوبوس

یکی دیگر از شهروندان یزدی به نامناسب بودن ایستگاه اتوبوس در بافت جدید شهر اشاره میکند و میافزاید: در بسیاری از مناطق جدید شهر، ایستگاه تنها با نصب یک تابلو مشخص شده است و مسافران باید در آفتاب و سرما در گوشهای از خیابان، منتظر اتوبوس بمانند.

«امیر میرزابابایی» ادامه میدهد: بخش قابل توجهی از ایستگاههایی که در محلههاو شهرکهای حاشیه شهر یزد نصب شده است، فلزی است اما این روزها شاهد هستیم همین امکانات محدود نیز جمع آوری شده است.

«زهرا محمدی» دانشجوی یزدی که هر روز برای رفتن به دانشگاه از شهرک مهرآوران اتوبوس سوار میشود، در این باره میافزاید: تا چند روز پیش در این مسیرها ایستگاه اتوبوس وجود داشت اما اکنون هر چند جانمایی ایستگاهها با تابلو مشخص است اما خبری از خود ایستگاهها نیست.

وی با بیان این که زمان انتظار اتوبوسها در این مناطق طولانی است، تاکید میکند: سرمای سوزان کویر،  نبودن ایستگاههای اتوبوس برای انتظار مسافران را دشوارتر کرده است.

تسریع در تکمیل ایستگاه بزرگ سه راه شحنه

یکی دیگر از شهروندان یزدی به انتظار طولانی مدت مسافران برای تکمیل طرح ساماندهی ایستگاه بزرگ سه راه شحنه اشاره میکند و میافزاید: این طرح مدتها شروع شده و نوید بخش انتظار آرام بخش در این محل بود اما طولانی شدن، نه تنها آرامش ایجاد نکرده بلکه آرامش محدود گذشته را نیز سلب کرده است.

«حامد مرتضایی» ادامه میدهد: انتظار در این ایستگاهها که بسیاری از مسیرهای درون شهری و برون شهری یزد را پوشش میدهد، بسیار دشوار شده است. امکانات برای نشستن راحت مسافران در ایستگاه وجود ندارد.

وی میافزاید: مسافران این ایستگاه بسیار هستند اما به دلیل ناچاری از هر گوشه و کنار منتظر اتوبوس میمانند در حالی که قرار بود این ایستگاه با اجرای طرح ساماندهی، یکی از بهترین ایستگاههای شهر برای انتظار اتوبوس باشد.

ایستگاههای شلوغ و دردسر ساز

یکی دیگر از شهروندان یزدی بر ضرورت جابجایی برخی از ایستگاههای اتوبوسرانی در شهر یزد اشاره میکند و میافزاید: برخی از ایستگاههای بزرگ اتوبوس از جمله ایستگاه شهدای محراب و میدان امام علی(ع) مشکلات ترافیکی بسیاری را برای ترافیک شهر ایجاد کرده است.

«سیدمحمد میرجلیلی» ادامه میدهد: علی رغم اینکه مسئولان بارها از جابجایی این ایستگاهها به حاشیه شهر خبر دادند اما از اجرا خبری نیست. این وضعیت هم مسافران را کلافه کرده و هم به جهت اهمیت میدانهای مزبور در حمل ونقل شهر یزد، ترافیک را بسیار سنگین کرده است.

وی بر ضرورت جابجایی ایستگاههای بزرگ اتوبوس به حاشیه شهر تاکید میکند و میافزاید:با توجه به اینکه برخی از ایستگاههای اتوبوسرانی، محل ارائه خدمات به شهرهای دیگر هستند، باید پایانههایی در نزدیک ترین محل به شهر ایجاد شود تا خدمات مورد نیاز به سهولت و با امنیت بیشتر به مسافران ارائه شود.

ساماندهی ایستگاههای اتوبوس شهر یزد بدون حذف ایستگاه

معاون امور عمرانی و زیربنایی شهرداری یزد از نیاز شهر به هزار ایستگاه اتوبوس خبر میدهد و میافزاید: هزار ایستگاه اتوبوس باید در شهر یزد ایجاد شود از این رو طرح ساماندهی و نصب ایستگاهها در شهرداری بررسی و مورد تائید قرار گرفته است.

«محمود دهقان» میگوید: با توجه به این نیاز اقدامات لازم برای مشارکت بخش خصوصی انجام شده و به زودی فراخوان آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، هزار ایستگاه شهر یزد مناسب سازی و نوسازی میشوند، ادامه میدهد: برخی از ایستگاههای موجود سکوی ابتدایی دارند. برخی دارای صندلیهای بتنی و فولادی قدیمیهستند. این موارد در طرح دیده شده و مشمول ساماندهی قرار میگیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح ساماندهی ایستگاههای اتوبوس شهر یزد نهایی شده است، اعلام میکند:  با اجرای این طرح ایستگاهها بر اساس منطقه به منطقه  و به فراخور وضعیت مناطق مناسب سازی میشوند، به این ترتیب شاهد یکسان سازی ایستگاهها در هر منطقه از شهر خواهیم بود.

دهقان میگوید: در اجرای این طرح از امکانات موجود در ایستگاهها استفاده خواهد شد و ممکن است تجهیزات از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر منتقل شود اما بنایی بر حذف ایستگاهها نداریم.

وی بان بیان اینکه قطعا با اجرای طرح جدید نیازهای مناطق مختلف شهر سنجیده و برطرف خواهد شد، اضافه میکند:  البته ممکن است در زمان اجرای طرح تجهیزات از ایستگاهی به ایستگاه دیگر منتقل شود اما حذف ایستگاه در برنامه کاری نیست.

ساماندهی و جابجایی برخی ایستگاهها شهر

معاون امور عمرانی و زیربنایی شهرداری یزد درباره تکمیل طرح ساماندهی ایستگاه سه راه شحنه میگوید: اجرای این طرح به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمتها، به دلیل بروز مشکلات مالی، کند شده است اما با پیگیریهای اخیر در شهرداری، پیمانکار متعهد شده است تا 3 ماه آینده ایستگاه را به طور کامل به شهرداری تحویل دهد.

وی درباره مشکلات ترافیکی برخی از ایستگاهها از جمله میدان شهدای محراب و میدان امام علی(ع) اظهار میکند: این دو ایستگاه مشکل ترافیکی ایجاد نمیکند اما طرح جابجایی آنها از گذشته در شهرداری دنبال شده است.

دهقان مهم ترین مشکل در انتقال این ایستگاهها را نبود زیرساختهای لازم به ویژه زمین برای ساخت پایانههای بزرگ میداند ومیگوید: واگذاری زمین برای انتقال ایستگاه شهدای محراب به ورودی جنوبی با مشکلاتی مواجه شده اما در دست پیگیری است.

وی همچنین درباره جابجایی ایستگاه امام علی(ع) میافزاید: این ایستگاه قرار بود به جاده گازی منتقل شود اما شهرداری هنوز موفق به خرید زمین نشده است چرا که در تملک زمین مشکلاتی وجود دارد.

یکسان سازی ایستگاهها به صورت منطقهای

معاون امور عمرانی و زیربنایی شهرداری یزد درباره ایستگاههای اتوبوس متنوع شهر یزد میگوید: طرح جدید ساماندهی ایستگاهها، یکسان سازی ایستگاهها در هر منطقه شهر را به دنبال خواهد داشت.

«محمود دهقان» میافزاید:  این طرح بر اساس منطقه بندی کیفیت یکسانی را برای هر منطقه از شهر در نظر گرفته به طوری که این ایستگاهها برای بافت تاریخی، مرکز شهر و حومه متفاوت طراحی شده است.

 

ارتقای خدمات اتوبوسرانی در شهر یزد

محمدیاسین دهقان- یزد- خبرنگار همشهری:

شهر یزد در حال حاضر 44 مسیر دارد که 1450 ایستگاه اتوبوس عبور میکنند. کیفیت پایین اتوبوسها، مناسب نبودن ایستگاهها و طولانی شدن زمان انتظار در ایستگاهها دست به دست هم دادهاند، تا همه ظرفیت این ناوگان مورد بهره برداری قرار نگیرد.

استقبال یزدیها از اتوبوس بسیار کم است. آنها به دلیل ضعف در حوزه حمل ونقل عمومیبه ویژه اتوبوس ترجیح میدهند با سایر وسایل نقلیه به ویژه خودروهای شخصی در شهر تردد کنند.

در این میان ایستگاهها تاثیر بسزایی در کاهش استقبال دارند. نبود و گاه مناسب نبودن ایستگاه باعث میشود که مسافر تمایلی به انتظار برای سوار شدن اتوبوس پیدا نکند و در نتیجه روند استقبال از ناوگان حمل ونقل عمومیشهر به ویژه اتوبوس کاهشی است.

سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد در کنار تلاش برای نوسازی و بهسازی ناوگان به رغم مشکلات مالی و افزایش قابل ملاحظه قیمت اتوبوس، اقدامات دیگری از جمله طرح اصلاح خطوط شبکه اتوبوسرانی و ساماندهی ایستگاهها را در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد از ساماندهی خدمات رسانی سازمان در حوزه اتوبوس برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان یزدی خبر میدهد و میافزاید: یکی از این برنامهها طرح بازنگری و اصلاح خطوط شبکه خطوط اتوبوسرانی و ساماندهی ایستگاهها است.

«محمدرضا شفیعی» میگوید: طرح بازنگری و اصلاح شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر یزد برای حل مشکلات موجود نظیر عدم جامع نگری، پیچیدگی و خوانایی کم، همپوشانی زیاد، زمان انتظار بالا و عملکرد پایین در میزان جابجایی مسافر در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی و مقایسه شبکه خطوط پیشنهادی با موجود نشان دهنده افزایش تعداد مسیر از 43 به 44، کاهش زمان انتظار بر اساس مسیر از9/26 دقیقه به  1/24 دقیقه و بر اساس اتوبوس از 16 به 15 دقیقه است، به این ترتیب زمان انتظار در ایستگاهها کوتاه میشود و از سوی دیگر اقداماتی برای ساماندهی ایستگاه برای ایجاد آسایش در زمان انتظار برای اتوبوس در دستور کار است.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد