همشهری یزد؛ سه شنبه ۶ آذر ۹۷؛ ۱۲ دستگاه اتوبوس جدید به یزد رسید؛

همشهری یزد؛ سه شنبه ۶ آذر ۹۷؛ ۱۲ دستگاه اتوبوس جدید به یزد رسید؛

همشهری_یزد
سه شنبه ۶ آذر ۹۷
۱۲ اتوبوس جدید به یزد رسید؛
گفتگو با سرپرست شهرداری یزد و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد