همایش کویرنوردی ویژه خانواده پرسنل سازمان برگزار شد

همایش کویرنوردی ویژه خانواده پرسنل سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز جمعه 20 بهمن، همایش کویرنوردی ویژه خانواده پرسنل سازمان با حضور محمد رضا شفیعی ریاست و پرسنل اداری سازمان در کمپ کویر آفتاب یزد برگزار شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد