همایش زندگی به سبک ایرانی اسلامی

همایش زندگی به سبک ایرانی اسلامی

 

دبیر برگزاری اولین همایش خانوادگی ویژه پرسنل و رانندگان حوزه حمل و نقل درونشهری با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی در روز یکشنبه ۵ دی ،ساعت ۱۸ خبر داد

مکان : تالار بهشت واقع در ابتدای بلوار شهید دهقان،سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد