هشتاد و سومین همایش دوچرخه سواری با حضور شهردار و مسئولین سازمان برگزار شد

هشتاد و سومین همایش دوچرخه سواری با حضور شهردار و مسئولین سازمان برگزار شد

هشتاد وسومین همایش دوچرخه سواری با حضور شهردار و مسئولین سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز پنجشنبه 30 آذر به مناسبت هفته حمل و نقل و به میزبانی سازمان هشتاد و سومین همایش دوچرخه سواری با حضور جمالی نژاد شهردار، سرگرد دستوار رئیس پلیس راهور شهرستان یزد، صحت مند رئیس هیات ورزش های همگانی استان یزد، سید عربی رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان یزد و مسئولین سازمان برگزار شد.

این همایش از ساعت 6:30 صبح از میدان آزادی شروع و در مجموعه باغ دولت آباد خاتمه یافت.

در پایان به قید قرعه به برندگان جوایزی اهدا شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد