هجدهمین جلسه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان سرویس مدارس برگزار گردید؛

هجدهمین جلسه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان سرویس مدارس برگزار گردید؛

هجدهمین جلسه آموزشی از سری کارگاه های آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان سرویس مدارس تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید و مورد استقبال رانندگان سرویس مدارس قرار گرفت؛
این سلسله جلسات که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و همچنین مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد در حال اجراء می باشد، بصورت هفتگی در روزهای دوشنبه از ساعت ۹  الی ۱۰ صبح با تدریس اساتید روانشناسی در مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد برگزار می گردد؛ لازم به ذکر است که این کلاس ها با حضور حداکثری رانندگان و استقبال آنان روبرو گردیده و همچنان ادامه خواهد داشت.
همچنین در این جلسه جهت سنجش نظرات و میزان رضایت رانندگان از کیفیت و نحوه برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهبود سطح کیفی کلاس های آموزشی با توزیع فرم نظر سنجی بین شرکت کنندگان از تمامی شرکت کنندگان نظرسنجی به عمل آمد.