نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی از اهمیت بالایی یرخوردار است

نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی از اهمیت بالایی یرخوردار است

به گزارش روابط عمومی روز دوشنبه 9 بهمن، ریاست سازمان با حضور در دفتر شهردار با جمالی نژاد دیدار و گفتگو نمود.

شهردار یزد و رئیس شورای سازمان، توسعه شهرها منوط به توسعه حمل و نقل دانست و بر بر اهمیت نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی یزد تاکید کرد.

مهدی جمالی نژاد افزود؛ شهرداری یزد از توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد بسترهای لازم در خصوص استفاده حداکثری شهروندان از ناوگان عمومی حمایت کرده و در خصوص تکمیل پروژه بازسازی پایانه دولت آباد دستورات لازم را به واحدهای مرتبط شهرداری صادر نمود.

در این دیدار محمد رضا شفیعی ضمن ارائه گزارش مسایل جاری سازمان در خصوص نوسازی ناوگان و مذاکراتی که با تولید کنندگان مختلف خودرو کشور طی روزهای گذشته در تهران داشت به شهردار ارائه داد.

وی در خصوص شرایط و نحوه فروش شرکت های تولید کننده ناوگان اتوبوس شهری، مینی بوس و همچنین تاکسی شهری  توضیحاتی مطرح نمود.

محمد رضا شفیعی همچنین در خصوص ایجاد پایانه های درون شهری در ورودی های شهر یزد و چگونگی روند جانمایی این مکان ها با جمالی نژاد بحث و تبادل نظر نمود.

در این دیدار داود زارع معاون فنی، ابوالفضل فلاحتی معاون اداری و مالی، محمد جواد کریمی مشاور فنی ریاست و علی مزیدی مسئول روابط عمومی سازمان حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد