نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار شهرداری یزد

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار شهرداری یزد

به گزارش روبط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد محمد رضا شفیعی، از برنامه های سازمان در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یزد خبر داد.
 
رئیس_سازمان حمل ونقل بار و مسافرشهرداری یزد از برنامه های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مینی بوس) در شهر یزد خبر داد و بیان کرد: در خصوص نوسازی ناوگان بازدیدهای زیادی از کارخانجات و گروه های تولیدی خودرو سازی صورت گرفته است تا بتوانیم خودرو هایی متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی و نیز در خور شان و منزلت شهروندان شهر میراث جهانی را خریداری نمائیم؛
 
شفیعی افزود: امیدواریم با پیگیری هایی که از طرف شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد انجام گرفته، ردیف بودجه اختصاصی به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد تا پایان امسال پرداخت شود تا بتوانیم ناوگان جدید را از تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده وارد سیستم حمل و نقل شهر یزد نماییم.