نصب 3 عدد سایه بان و 12 عدد تابلوی ایستگاه اتوبوس و 1 دستگاه پیشخوان الکترونیک در منطقه مسکونی اسکان

نصب 3 عدد سایه بان و 12 عدد تابلوی ایستگاه اتوبوس و 1 دستگاه پیشخوان الکترونیک در منطقه مسکونی اسکان

به گزارش روابط عمومی،محمد رضا شفیعی رئیس سازمان از نصب 12 عدد تابلو ایستگاه اتوبوس در منطقه مسکونی اسکان خبر داد و افزود تعداد 3 عدد سایه بان و همچنین تعداد یک دستگاه پیشخوان الکترونیک جهت شارژ کارت بلیط اتوبوس های شهری در دست اقدام می باشد که با توجه به نیاز و درخواست اهالی این منطقه مسکونی پس از جانمایی یک دستگاه پیشخوان جهت نصب در این منطقه اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است تاکنون تعداد 150 دستگاه پیشخوان الکترونیک توسط بانک طرف قرارداد جهت رفاه شهروندان در سطح شهر نصب گردیده است.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد