نشست هم اندیشی ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری

نشست هم اندیشی ساماندهی ایستگاه های اتوبوس شهری

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد نشستی با حضور شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر، شیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد، معاونین و کارشناسانی از دو سازمان و نیز مشارکت کننده ای از بخش خصوصی پیرامون ساماندهی مبلمان شهری در بخش طراحی و ساخت سرپناه های جدید ایستگاه اتوبوس برگزار گردید.
 در این نشست که در روز شنبه مورخ ۲۱ دیماه ۹۸ در محل سازمان امور مشارکت های شهرداری یزد برگزار گردید، نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاداتی در خصوص طراحی و ساخت ایستگاه های اتوبوس ارائه نمودند که مقرر گردید کتباً بصورت مبسوط جهت تائید و تصویب به شورای اسلامی شهر یزد ارائه گردد.