نشست صمیمانه معاون اجرایی سازمان با مدیران موسسات مینی بوسرانی؛

نشست صمیمانه معاون اجرایی سازمان با مدیران موسسات مینی بوسرانی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز چهارشنبه 25 مهر ماه 1397 نشستی صمیمانه با حضور معاون اجرایی سازمان و مدیران موسسات مینی بوسرانی تحت نظارت سازمان حمل و نقل برگزار گردید؛ در این جلسه تعدادی از مدیران موسسات در مورد بخشی از مسائل و مشکلات حوزه مینی بوس ها و نیز رانندگان ناوگان مینی بوس بخصوص  در زمینه تهیه لاستیک به بحث و گفتگو نشستند و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد