نشست صمیمانه رؤسای سازمان حمل و نقل و مرکز بهداشت شهرستان یزد در خصوص همکاری دوجانبه

نشست صمیمانه رؤسای سازمان حمل و نقل و مرکز بهداشت شهرستان یزد در خصوص همکاری دوجانبه

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 جلسه ای با حضور دکتر فلاحتی رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد در دفتر محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید که طی آن در خصوص همکاری دوجانبه این دو مجموعه بحث و گفتگو به عمل آمد.